Dlaczego EKUZ nie wystarczy, jeżeli wyjeżdżasz za granicę?

Jeżeli planujesz wyjazd za granicę, na wakacje, do pracy lub do szkoły, powinieneś zadbać o koszty ewentualnego leczenia za granicą. Jednym z dokumentów, który może ci się przydać, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Co to jest EKUZ i jak ją uzyskać? Czy EKUZ wystarczy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort w razie choroby lub wypadku za granicą? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Czym jest EKUZ?

EKUZ to karta, która potwierdza, że jesteś ubezpieczony w Polsce i masz prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE/EFTA – na koszt NFZ.  EKUZ uprawnia Cię do skorzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych za granicą, na tych samych warunkach i w takim samym zakresie, jak korzystają obywatele danego kraju (a nie jak ty korzystasz w Polsce!). EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości.

Jak wyrobić EKUZ?

Aby wyrobić EKUZ, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego lub mieć prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Możesz złożyć wniosek o EKUZ w oddziale NFZ osobiście, pocztą lub elektronicznie (przez ePUAP lub e-mail). Wniosek musi zawierać twoje dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania i okres ważności karty. Wniosek o EKUZ możesz pobrać ze strony NFZ lub wypełnić online. Za EKUZ nic nie płacisz.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Okres ważności karty EKUZ zależy od rodzaju twojego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli jesteś pracownikiem, emerytem lub rencistą, karta będzie ważna przez cały okres Twojego ubezpieczenia. Jeśli jesteś studentem lub uczniem, karta będzie ważna przez rok szkolny lub akademicki. Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub pobierającą zasiłek macierzyński lub opiekuńczy, karta będzie ważna przez okres pobierania świadczenia. Możesz sprawdzić datę ważności karty na jej odwrocie.

Gdzie obowiązuje i gdzie nie obowiązuje EKUZ?

EKUZ obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii (do końca 2023 roku) oraz terytoriach zamorskich Francji (Gwadelupa, Martynika, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska), Portugalii (Azory i Madera) i Hiszpanii (Majorka i Wyspy Kanaryjskie). 

EKUZ nie obowiązuje natomiast na Wyspach Normandzkich i wyspie Man, w Monaco, San Marino i Watykanie.

Co obejmuje EKUZ?

EKUZ uprawnia cię do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne w twoim stanie zdrowia do końca pobytu w danym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego, czyli takiego, które jest zaplanowane przed wyjazdem i wymaga zgody NFZ. 

Korzystając z EKUZ za granicą, podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z przepisów państwa pobytu. Jeśli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również poniesiesz takie koszty. Np. we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. 

Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju). Może być też tak, że – chociaż masz ze sobą EKUZ – musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Podobnie jak w Polsce, za granicą również nie wszyscy lekarze mają umowy z odpowiednikiem NFZ w danym kraju!Dlatego zanim skorzystasz z usług lekarza, sprawdź, czy jesteś u takiego, który honoruje kartę EKUZ.

Dlaczego EKUZ nie wystarczy?

Jak widzisz, EKUZ ma wiele zalet, ale też ograniczeń. Nie gwarantuje ci bezpłatnego leczenia za granicą, nie obejmuje leczenia planowanego ani prywatnego, nie pokrywa kosztów transportu medycznego ani repatriacji (opłat związanych z powrotem do kraju po wypadku lub chorobie za granicą).

Ponadto EKUZ obowiązuje tylko w krajach UE/EFTA i niektórych terytoriach zamorskich. Jeśli wybierasz się do innego kraju lub chcesz mieć pełną ochronę zdrowotną i finansową na czas podróży, powinieneś wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.

Karta EURO26 w wariancie z ubezpieczeniem  może zapewnić ci pomoc medyczną i organizacyjną w razie choroby lub wypadku za granicą i pokryć koszty leczenia nawet do 250 000 euro! Ubezpieczenie w karcie EURO26 pokrywa koszt transportu medycznego (np. karetki lub helikoptera), repatriacji (np. lotu sanitarnego lub trumny), a także innych ryzyk związanych z podróżą (np. utraty bagażu czy odpowiedzialności cywilnej). 

Podsumowanie

EKUZ to karta, która uprawnia Cię do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE/EFTA na koszt NFZ. Aby ją uzyskać, musisz być ubezpieczony w Polsce i złożyć wniosek w oddziale NFZ. EKUZ nie wystarczy jednak, aby zapewnić ci pełną ochronę zdrowotną i finansową na czas podróży. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie poniesiesz wysokich kosztów leczenia za granicą lub że będziesz mógł wrócić do Polski bez problemów w razie choroby lub wypadku, powinieneś wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Z Kartą EURO26 płacisz za ubezpieczenie jeden raz a korzystasz przez cały rok!

Podobne wpisy