Linki do aktualnej wersji dokumentów:

Certyfikat i Wniosek do pobrania

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym od 01.07.2023

Szczególne Warunki Ubezpieczenia od 01.07.2023

Szczególne Warunki Ubezpieczenia od 01.12.2020

Szczególne Warunki Ubezpieczenia od 01.10.2018 do 30.11.2020

Formularze zgłoszenia szkody dla Kart kupionych do 31.01.2023

Formularz zgłoszenia szkody dla Kart kupionych od 01.02.2023

Statut Fundacji Projektów Młodzieżowych