Odwiedź nasz zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednią dziedzinę na temat naszej Karty EURO26, następnie klikniesz w pytanie, a odpowiedź wyświetli się poniżej.

Tak, duplikat Karty otrzymasz, wpłacając na nasze konto kwotę 10 PLN.

Dane do wpłaty:

 • Youth Projects Managements Sp. z o.o.,
 • PKO BP o/Gdynia
 • 85 1440 1387 0000 0000 1397 5248,
 • z dopiskiem „duplikat Karty EURO26 numer…”

Następnie prześlij nam kopię dowodu wpłaty i kopię wniosku o wystawienie Karty (tej oryginalnej) mailem na karta@euro26.pl.

Duplikat Karty wyślemy (pocztą) pod wskazany adres na terenie Polski.

UWAGA!!!
Zgubienie
 Karty nie powoduje utraty ubezpieczenia, jest ono ważne do daty ważności zgubionej Karty.

Karta EURO26 przeznaczona jest dla osób które ukończyły 5, a nie ukończyły 30 roku życia.

Kartę EURO26  możesz wyrobić najpóźniej na dwa dni przed ukończeniem 30 roku życia, będzie ona ważna przez 365 dni.

Liczy się wiek w dniu nabycia Karty.

EURO26 CLASSIC – dla osób nie uczących się.
EURO26 STUDENT (STUDENT IDENTITY CARD) – dla wszystkich uczących się i studiujących bez względu na tryb nauki i rodzaj szkoły.

Tak, numer Karty EURO26 jest jednocześnie numerem polisy ubezpieczeniowej.

Po upływie ważności Karty EURO26 należy wyrobić nową.

Kartę można zamowić z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Karta jest dostępna w formie elektronicznej w aplikacji YOUTH CARD, w której można się zarejestrować po wprowadzeniu numeru EYCA otrzymanego mailem w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Karty plastikowe są dostępne w punktach stacjonarnych lub przy zamówieniu on-line wysyłane po dodatkowym opłaceniu przesyłki.

Po upływie ważności Karty EURO26 należy wyrobić nową.

Kartę można zamowić z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Jeżeli jesteś za granicą w trakcie zakupu, ubezpieczenie zacznie działać po 7 dniach karencji, liczonych od dnia opłacenia składki.

Karta jest dostępna w formie elektronicznej w aplikacji YOUTH CARD, w której można się zarejestrować po wprowadzeniu numeru EYCA otrzymanego mailem w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Jeżeli chcesz zamówić Kartę plastikową będąc za granicą napisz do nas na karta@euro26.pl

Utrata statusu studenta w późniejszym terminie nie wpływa na ważność  Karty EURO26, kolejną Kartę wyrobisz w wersji Classic.

Twój wybór Karty w momencie jej wyrobienia jest ostateczny.

Możesz dokupić doubezpieczenie do Karty EURO26 bez ubezpieczenia lub mieć dwie Karty w różnych wariantach.

Karta EURO26 dostępna jest w 24 wariantach z ubezpieczeniem:

 • EURO26 Polska
 • EURO26 Polska + Reh
 • EURO26 Polska Extra
 • EURO26 Polska Extra + Reh
 • EURO26 Polska Sport
 • EURO26 Polska Sport + Reh
 • EURO26 Polska Sport Extra
 • EURO26 Polska Sport Extra + Reh
 • EURO26 Sport
 • EURO26 Sport + OC
 • EURO26 Sport + Reh
 • EURO26 Sport + Reh + OC
 • EURO26 Sport Extra
 • EURO26 Sport Extra + OC
 • EURO26 Sport Extra + Reh
 • EURO26 Sport Extra + Reh + OC
 • EURO26 World
 • EURO26 World + OC
 • EURO26 World + Reh
 • EURO26 World + Reh + OC
 • EURO26 World Extra
 • EURO26 World Extra + OC
 • EURO26 World Extra + Reh
 • EURO26 World Extra + Reh + OC

Zasięg  ubezpieczenia zależy od wykupionego wariantu Karty:

 • Karta  Polska, Polska Extra, Polska Sport oraz Polska Sport Extra ważna jest na terenie Polski
 • Karta World, World Extra, Sport oraz Sport Extra ważna jest na całym świecie  z wyłączeniem USA i Kanady.

Posiadacz Karty EURO26 może dokupić ubezpieczenie na czas wyjazdu obejmujące teren USA i Kanadę.

Ubezpieczenia udziela UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., na podstawie Umowy Ubezpieczenia Grupowego dla Posiadaczy Kart EURO 26 Nr 2050552309

Obecne warunki ubezpieczenia ważne są od 01 lipca 2023 roku

Fundacja Projektów Młodzieżowych z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 523, 80 – 320 Gdańsk jest UBEZPIECZAJĄCYM  i  osoby nabywające Kartę przystępują obecnie do Klubu Fundacji zgodnie z przekazaną dokumentacją, w szczególności z Regulaminem Karty EURO26.

UWAGA!

Ubezpieczający nie jest Ubezpieczycielem. Ubezpieczenie jest gwarantowanę przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie euro26.pl w dziale Ubezpieczenia w Karcie EURO26, oraz w Dokumentach do pobrania.

Numer infolinii  EURO26 to 58 690 40 60
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 – 16:30,
w soboty i niedziele infolinia jest nieczynna.

Koszt połączenia jak za rozmowę lokalną.

Ubezpieczenie w  ramach Karty EURO26  działa od następnego dnia po wyrobieniu Karty.

Wyjątki:

 • jeżeli w momencie wystawienia Karty przebywasz za granicą – polisa zaczyna działać po 7 dniach od wystawienia EURO26
 • możesz wybrać rozpoczęcie działania polisy do 3 miesięcy do przodu.

Każdy Posiadacz Karty EURO26 może wykupić ubezpieczenie na wyjazd do USA i Kanady firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w atrakcyjnej taryfie, dostępnej w dwóch wariantach:

 • I wariant z ubezpieczeniem KL do 30.000 EUR, NNW do 4.000 EUR, BP do 400 EUR i OC do 50.000 EUR kosztuje 3,20 zł/dzień
 • II wariant z ubezpieczeniem KL do 50.000 EUR NNW do 4.000 EUR, BP do 400 EUR i OC do 50.000 EUR kosztuje 4,80 zł/dzień.

Oferta zamieszczona jest tutaj >>>

Zachorowanie na COVID-19 jest traktowane jak każde inne nagłe zachorowanie za granicą i polisa Koszty Leczenia i Assistance zadziała. W Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia nie ma też wyłączenia z zakresu odpowiedzialności w przypadku pandemii i epidemii.

Dodatkowo w ramach polisy Koszty Leczenia i Assistance Ubezpieczyciel zapewnia pomoc w organizacji kwarantanny do 1 000 EUR oraz izolacji do 1 000 EUR.

Tak, jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od tego czy w danym kraju honorowana jest Karta EURO26.

Od 1 maja 2004 r. mamy prawo do korzystania ze służby zdrowia w krajach UE, posiadając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ.

EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, nie gwarantuje też wszystkich bezpłatnych świadczeń. Najczęściej pozwala ona na odzyskanie mniejszej lub większej części poniesionych nakładów na leczenie. W ramach UE nie dostaniesz  zwrotu kosztów np. za transport do kraju.

Dzięki ubezpieczeniu przy Karcie EURO26 koszty te pokrywa ubezpieczyciel.

KL są dostępne w polisach WORLD, WORLD EXTRA, SPORT i SPORT EXTRA.
Jest to pokrycie kosztów leczenia poniesionych za granicą, w tym leczenia szpitalnego i leków. Wyjeżdżając z Polski warto mieć ubezpieczenie, które pokryje Koszty Leczenia, polisa w ramach Karty EURO26 zawiera znacznie więcej.
W EURO26 masz pokrycie Kosztów Leczenia za granicą do 60.000 EUR
(w wersji WORLD i SPORT) albo  do 250.000 EUR (w wersji WORLD EXTRA
i SPORT EXTRA).

Jeśli zachorujesz za granicą i lekarz wystawi Ci receptę na leki wówczas na podstawie oryginałów rachunków przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów.

Koszty Leczenia w wariancie WORLD, WORLD EXTRA, SPORT i SPORT EXTRA  to pokrycie kosztów leczenia poniesionych za granicą. W Polsce osoby pracujące bądź uczniowie i studenci są ubezpieczeni poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jest to świadczenie, wypłacane za uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacane po zakończonym leczeniu.

Wszystkie osiem  wariantów ubezpieczenia w Karcie EURO26 (POLSKA, POLSKA EXTRA, POLSKA SPORT, POLSKA SPORT EXTRA, WORLD, WORLD EXTRA, SPORT i SPORT EXTRA) posiadają NNW, różnią się limitem świadczeń.

W wariantach Karty EURO26 POLSKA, POLSKA EXTRA, POLSKA SPORT i POLSKA SPORT EXTRA zawarte jest ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność Cywilna) w życiu prywatnym, przeznaczone na szkody rzeczowe lub osobowe. Jeżeli nieumyślnie wyrządzisz komuś szkodę to OC zawarte w Karcie EURO26 pokryje wydatki z tym związane. Pamiętaj jednak, że  udział własny przy szkodach OC(franszyza redukcyjna) wynosi 500 PLN.

W wariantach Karty EURO26 WORLD, WORLD EXTRA, SPORT i SPORT EXTRA zawarte jest ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność Cywilna) w życiu prywatnym, przeznaczone na szkody rzeczowe lub osobowe, wyrządzone poza granicami RP.
W momencie zamawiania Karty EURO26 możesz opłacić dodatkową składkę
w wysokości 18 zł/rok za OC w życiu prywatnym działające na terenie RP. Pamiętaj jednak, że  udział własny przy szkodach OC (franszyza redukcyjna) wynosi 500 zł 

Udział własny w ramach Karty EURO26 POLSKA, POLSKA EXTRA, POLSKA SPORT i POLSKA SPORT EXTRA wynosi 500 PLN.

Udział własny  w ramach Karty EURO26 WORLD, WORLD EXTRA, SPORT
i SPORT EXTRA wynosi 50 EUR.

Udział własny w szkodzie rzeczowej (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) w ramach Karty EURO26 POLSKA, POLSKA EXTRA, POLSKA SPORT i POLSKA SPORT EXTRA wynosi 500 PLN.

Udział własny w szkodzie rzeczowej (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) w ramach Karty EURO26 WORLD, WORLD EXTRA, SPORT i  SPORT EXTRA wynosi 50 EUR.

Tak. Nie ma obowiązku wyrabiania dodatkowej polisy w szkole. Nie płać za ubezpieczenie dwa razy. Gdy szkoła żąda potwierdzenia Twojego ubezpieczenia zawartego w Karcie – wystarczy pokazać certyfikat!

Tak, Karta EURO26 w wersji WORLD, SPORT, WORLD EXTRA i SPORT EXTRA objęta jest ochroną ubezpieczeniową na bagaż podróżny. Wysokość ubezpieczenia bagażu wynosi 200 EUR.

Amatorskie sporty letnie i zimowe objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach następujących wariantów Karty EURO26: POLSKA EXTRA, POLSKA  SPORT, POLSKA SPORT EXTRA, WORLD EXTRA, SPORT i SPORT EXTRA.

Amatorskie sporty letnie i zimowe to są sporty uprawiane rekreacyjnie w warunkach letnich lub zimowych  w wyznaczonych do tego miejscach (na stokach, trasach, akwenach), przez które rozumie się: narciarstwo, snowboarding, surfing, windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, a także zajęcia teambuildingowe.

W przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych, wyczynowego i zawodowego uprawiania sportu ochronę zapewni Ci Karta EURO26 w wersji POLSKA SPORT, POLSKA SPORT EXTRA, SPORT i SPORT EXTRA.

W polisie EURO26 SPORT, SPORT EXTRA oraz WORLD EXTRA masz zapewnione pokrycie kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawczej. Suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa i akcji ratowniczej wynosi maksymalnie równowartość 8.000 EUR (warianty SPORT EXTRA i SPORT) lub 5.000 EUR (wariant WORLD) i stanowi podlimit sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Posiadacze Karty EURO26 SPORT, POLSKA SPORT, POLSKA EXTRA, POLSKA SPORT EXTRA, WORLD EXTRA oraz SPORT EXTRA są objęci ubezpieczeniem w zakresie skręceń, zwichnięć oraz zerwań.

W zależności od rodzaju szkody stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 0,5-20%.

W razie wypadku, zachorowania lub innego zdarzenia za granicą należy natychmiast zadzwonić do Centrum Alarmowego.

dla Kart kupionych do 31.01.2023:

 • tel.   +48 22 575 90 80
 • SMS +48 661 000 017

dla Kart kupionych od 01.02.2023:

 • tel.   +48 22 599 91 85
 • SMS +48 661 001 601

Instytucja ta zajmuje się organizacją pomocy medycznej podczas podróży, zabezpieczeniem kosztów leczenia oraz wypłatą świadczeń.
Dodatkowe informacje oraz formularze dotyczące zgłaszania szkody znajdują się w dziale: Dokumenty do pobrania.

NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) – w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony zgłasza szkodę po zakończonym leczeniu, jednakże jeżeli w ciągu 360 dni od dnia nieszczęśliwego wypadku leczenie lub rehabilitacja nie zostały zakończone, na wniosek Ubezpieczonego
Towarzystwo ustali rodzaj i procent uszczerbku na zdrowiu. Formularz do zgłoszenia szkody znajdziesz TUTAJ

KL (Koszty Leczenia za granicą) – w razie wypadku lub innego zdarzenia za granicą należy natychmiast zadzwonić do Centrum Alarmowego. Niepowiadomienie Centrum Alarmowego o zdarzeniu za granicą skutkować będzie redukcją wypłaty odszkodowania. Redukcja wypłaty odszkodowania nie będzie miała miejsca w przypadku obiektywnego braku kontaktu z Centralą (utrata przytomności, ciężki wypadek, etc.). Każdorazowo po powrocie do Polski niezależnie od tego czy wcześniej Ubezpieczony kontaktował się z Centrum Alarmowym, jak też w przypadku kiedy z obiektywnych powodów tego nie zrobił, zobowiązany jest w terminie 7 dni zgłosić szkodę na piśmie do towarzystwa ubezpieczonego i przesłać wraz z załączonymi oryginalnymi rachunkami i wymaganą dokumentacją drogą korespondencyjną na adres podany w warunkach ubezpieczenia.

OC (Odpowiedzialność Cywilna) – po każdym zdarzeniu, którego następstwem jest wyrządzenie przez ubezpieczonego szkody, ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Ubezpieczenie zawarte w ramach  Karty EURO26 nie obejmuje świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i śmierci bliskiej osoby.

Koszty leczenia za granicą pokrywa Ubezpieczyciel. W przypadku nagłego zdarzenia należy skontaktować się niezwłocznie z Centrum Alarmowym: 

Całodobowe Centrum Alarmowe dla Kart kupionych do 31.01.2023:

 • tel.   +48 22 575 90 80
 • SMS +48 661 000 017

Całodobowe Centrum Alarmowe dla Kart kupionych od 01.02.2023:

 • tel.   +48 22 599 91 85
 • SMS +48 661 001 601

Centrum Alarmowe czynne jest 7 dni w tygodniu 24 h, obsługa w języku polskim i angielskim. Instytucja ta zajmuje się organizacją pomocy medycznej podczas podróży, zabezpieczeniem kosztów leczenia oraz wypłatą świadczeń.  Niepowiadomienie Centrum Alarmowego o zdarzeniu za granicą skutkować będzie redukcją wypłaty odszkodowania. Redukcja wypłaty odszkodowania nie będzie miała miejsca w przypadku obiektywnego braku kontaktu z Centralą (utrata przytomności, ciężki wypadek, etc.).

Jeżeli nie poinformowałeś Centrum Alarmowego, pamiętaj, aby uzyskać od lekarza dokumentację medyczną oraz oryginał rachunku.

Tak, Karta w wersji WORLD, SPORT, WORLD EXTRA i SPORT EXTRA zapewnia takie ubezpieczenie w zakresie Kosztów Leczenia oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (nauka, praktyki studenckie, staże, legalna praca za granicą) przez rok od daty jej wystawienia. Wymagane jest posiadanie zgód i zezwoleń zgodnie z prawem państwa, w którym praca jest wykonywana.
Polisa Odpowiedzialności Cywilnej  nie działa w czasie wykonywania praktyk studenckich, staży, wolontariatu i pracy za granicą.

Potwierdzeniem posiadanej polisy jest imienny certyfikat ubezpieczenia, który wystawiamy w wersji polsko-angielskiej. Otrzymasz go wyrabiając Kartę, dostępny jest także na stronie www.euro26.pl w zakładce „kup on-line” UWAGA! Jeżeli zgubiłeś lub chcesz wydrukować certyfikat i wniosek o wydanie karty EURO26 kliknij w ten link

Tak, ale w takim przypadku nie działa ubezpieczenie  Kosztów Leczenia (KL) na terytorium kraju stałego pobytu (zameldowania) danej osoby, na terenie Polski (polisa w ogóle nie obejmuje KL w naszym kraju), w USA i Kanadzie. W pozostałych państwach całego świata obcokrajowiec z polską edycją Karty ma ważną polisę  Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej.

Do każdej wersji Karty EURO26 z ubezpieczeniem można dokupić ubezpieczenie kosztów rehabilitacji w cenie 8 do wersji wszystkich POLSKA lub 9 do wszystkich wersji WORLD zł. Towarzystwo zwróci Ubezpieczonemu koszty rehabilitacji skutków nieszczę­śliwego wypadku poniesione przez niego w okresie 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku. Zwrot kosztów rehabilitacji następuje na podsta­wie rachunków bądź faktur, w wysokości do 1000 PLN.

Choroby przewlekłe, psychiczne i nowotworowe są objęte ubezpieczeniem w Karcie EURO26 w ramach polisy Koszty Leczenia i Assistance za granicą.

Wyłączenia dotyczące chorób tropikalnych są jedynie w polisie następstw nieszczęśliwych wypadków § 21 ust.6- nie ma odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Jeśli chodzi o koszty leczenia wynikające z tytułu choroby tropikalnej, warunki nie zawierają w tym zakresie ograniczenia odpowiedzialności.

Polisa w ramach Karty EURO26 WORLD, SPORT, WORLD EXTRA i SPORT EXTRA obejmuje ubezpieczeniem nagłe zdarzenia podczas ataków terrorystycznych w krajach, w których nie był wprowadzony stan wojenny lub stan wyjątkowy. Ochrona wygasa z końcem 7. dnia od rozpoczęcia wojny, ataków terroru lub wojny domowej na terytorium kraju, w którym przebywa Ubezpieczony. Ochrona nie działa w przypadku, kiedy podróż odbywa się do kraju, na terytorium którego już trwa wojna lub wojna domowa.

Polisy nie działają obecnie na terytorium Ukrainy.

Karta EURO26 i Karta EYCA to dokładnie to samo. Karta EURO26/EYCA może występować pod różnymi nazwami np. „Carnet Joven” w Hiszpanii, bądź „Young Scot” w Szkocji. Najważniejszym elementem identyfikacyjnym Kart jest logo.

Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki, wejdź w naszą wyszukiwarkę zniżek TUTAJ i przefiltruj wyszukiwanie.

Szukaj również punktów/sklepów z naklejką „Honorujemy Kartę EURO26” – to są miejsca, gdzie otrzymasz zniżkę. O zniżki zawsze warto pytać!

Jeżeli znasz miejsce, gdzie chciałbyś/chciałabyś mieć zniżkę napisz nam na kontakt@euro26.pl! Chętnie skontaktujemy się z tym punktem!

Zniżki za granicą są dostępne na stronie, znajduje się tam wyszukiwarka zniżek TUTAJ. W Europie jest ich ponad 30 000!

Karta EURO26 wydawana jest do 30 roku życia, ale niektórzy Partnerzy Karty zarówno w Polsce jak i za granicą traktują wiek 26 lat jako górną granicę wieku przyznawania zniżek. W wyszukiwarce zniżek jest uwzględniona taka informacja, więc jeżeli nie masz pewności sprawdź opis zniżki TUTAJ, bądź skontaktuj się z nami na FB lub napisz na kontakt@euro26.pl.

Napisz nam o tym koniecznie, najlepiej na kontakt@euro26.pl, lub na FB, opisz gdzie i kiedy miało miejsce to zdarzenie. Skontaktujemy się z tym Partnerem i ustalimy przyczynę odmowy udzielenia zniżki.