Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. Szczegóły TUTAJ

Odwiedź nasz zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednią dziedzinę na temat naszej Karty EURO26, następnie klikniesz w pytanie, a odpowiedź wyświetli się poniżej.

Czy można wyrobić duplikat Karty?
Rozwiń

Tak, duplikat Karty otrzymasz, wpłacając na nasze konto kwotę 10 PLN.

Dane do wpłaty:

 • Youth Projects Managements Sp. z o.o.,
 • PKO BP o/Gdynia
 • 85 1440 1387 0000 0000 1397 5248,
 • z dopiskiem „duplikat Karty EURO26 dla …”.

Następnie prześlij nam kopię dowodu wpłaty i kopię wniosku o wystawienie Karty (tej oryginalnej) mailem na karta@euro26.pl.

Duplikat Karty wyślemy (pocztą) pod wskazany adres na terenie Polski.

 

UWAGA!!!
Zgubienie
Karty nie powoduje utraty ubezpieczenia, jest ono ważne do daty ważności zgubionej Karty.

Jaki jest przedział wiekowy dla posiadaczy Kart EURO26?
Rozwiń

Karta EURO26 przeznaczona jest dla osób które ukończyły 5, a nie ukończyły 30 roku życia.

Kartę EURO26  możesz wyrobić najpóźniej na dwa dni przed ukończeniem 30 roku życia, będzie ona ważna przez 365 dni.

Liczy się wiek w dniu nabycia Karty.

Czym się różni Karta EURO26 CLASSIC od STUDENT?
Rozwiń

EURO26 CLASSIC – dla osób nie uczących się.
EURO26 STUDENT (STUDENT IDENTITY CARD) – dla wszystkich uczących się i studiujących bez względu na tryb nauki i rodzaj szkoły.

Czy numer Karty EURO26 jest numerem mojej polisy ubezpieczeniowej?
Rozwiń

Tak, numer Karty EURO26 jest jednocześnie numerem polisy ubezpieczeniowej.

Jak przedłużyć ważność EURO26?
Rozwiń

Po upływie ważności Karty EURO26 należy wyrobić nową.

W przypadku pobytu  za granicą, możesz wystawić pisemne upoważnienie osobie trzeciej, która w Twoim imieniu będzie mogła wyrobić Kartę
w Polsce i przesłać Ci ją pocztą lub samodzielnie zamówić Kartę.

W przypadku wyrobienia Karty EURO26 będąc już poza granicami Polski ubezpieczenie zaczyna działać dopiero po 7 dniach.

Za miesiąc kończę studia. Czy moja Karta EURO 26 nadal będzie ważna?
Rozwiń

Utrata statusu studenta w późniejszym terminie nie wpływa na ważność  Karty EURO26, kolejną Kartę wyrobisz w wersji Classic.

Czy mogę wymienić Kartę EURO26 na inny wariant?
Rozwiń

Twój wybór Karty w momencie jej wyrobienia jest ostateczny.

Możesz dokupić doubezpieczenie do Karty EURO26 bez ubezpieczenia lub rozszerzyć posiadaną Kartę  z niższym wariantem ubezpieczenia.

Jakie warianty ubezpieczenia dostępne w ramach Karty EURO26?
Rozwiń

Karta EURO26 dostępna jest w czterech wariantach:

 • POLSKA
 • POLSKA SPORT
 • WORLD (obejmuje zakresem świat bez USA i Kanady)
 • SPORT (obejmuje zakresem świat bez USA i Kanady).
Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia w ramach Karty EURO26?
Rozwiń

Zasięg  ubezpieczenia zależy od wykupionego wariantu Karty:

 • Karta  Polska oraz Polska Sport ważna jest na terenie Polski
 • Karta World oraz Sport ważna jest na całym świecie  z wyłączeniem USA i Kanady.

Posiadacz Karty EURO26 może dokupić ubezpieczenie na czas wyjazdu obejmujące teren USA i Kanadę.

Kto jest ubezpieczycielem?
Rozwiń

Ubezpieczenia udziela AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (www.axa-polska.pl), na podstawie Umowy Generalnej nr 11282/B z dnia 7 sierpnia 2012 roku.
Obecne warunki ubezpieczenia ważne są od 15 czerwca 2010 roku.

Gdzie znajdę ogólne warunki ubezpieczenia?
Rozwiń

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie euro26.pl w dziale Ubezpieczenia w Karcie EURO26, oraz w Dokumentach do pobrania.

O szczegóły dotyczące ubezpieczenia pytaj bezpośrednio w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.:

 • infolinia 801 200 200
 • ogólny nr 22 575 90 80
Jaki jest numer infolinii EURO26?
Rozwiń

Numer infolinii  EURO26 to 58 690 40 60

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00,

w soboty i niedziele nieczynna.

Koszt połączenia jak za rozmowę lokalną.

Kiedy zaczyna działać (obowiązywać) ubezpieczenie?
Rozwiń

Ubezpieczenie w  ramach Karty EURO26  działa od następnego dnia po wyrobieniu Karty.

Wyjątki:

 • jeżeli w momencie wystawienia Karty przebywasz za granicą – polisa zaczyna działać po 7 dniach od wystawienia EURO26
 • jeżeli Karta zamawiana jest przez Internet – polisa zaczyna działać jeden dzień po zaksięgowaniu wpłaty.
W jaki sposób rozszerzyć polisę o USA i Kanadę?
Rozwiń

Każdy Posiadacz Karty EURO26 może wykupić ubezpieczenie na wyjazd do USA i Kanady firmy AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w atrakcyjnej taryfie, dostępnej w dwóch wariantach:

 • I wariant z ubezpieczeniem KL do 30.000 EUR, NNW do 4.000 EUR, BP do 400 EUR i OC do 50.000 EUR kosztuje 3,20 zł/dzień
 • II wariant z ubezpieczeniem KL do 50.000 EUR kosztuje 3,60 zł/dzień.

Oferta zamieszczona jest tutaj >>>

Czy moje ubezpieczenie w Karcie EURO26 będzie ważne jeśli w danym kraju nie ma zniżek?
Rozwiń

Tak, jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od tego czy w danym kraju honorowana jest Karta EURO26.

Karta EURO26 a Karta EKUZ
Rozwiń

Od 1 maja 2004 r. mamy prawo do korzystania ze służby zdrowia w krajach UE, posiadając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ.
EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, nie gwarantuje też wszystkich bezpłatnych świadczeń. Najczęściej pozwala ona na odzyskanie mniejszej lub większej części poniesionych nakładów na leczenie. W ramach UE nie dostaniesz  zwrotu kosztów np. za transport do kraju.

Dzięki ubezpieczeniu przy Karcie EURO26 koszty te pokrywa ubezpieczyciel.

KL ? Koszty Leczenia za granicą?
Rozwiń

KL są dostępne w polisie WORLD i SPORT. Jest to pokrycie kosztów leczenia poniesionych za granicą, w tym leczenia szpitalnego i leków. 
Wyjeżdżając z Polski warto mieć ubezpieczenie, które pokryje Koszty Leczenia, polisa w ramach Karty EURO26 zawiera znacznie więcej.
W EURO26 masz pokrycie Kosztów Leczenia za granicą do 60.000 EUR (w wersji WORLD i SPORT).

Jeśli zachorujesz za granicą i lekarz wystawi Ci receptę na leki wówczas na podstawie oryginałów rachunków przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów.

Czy ubezpieczenie obejmuje Koszty leczenia na terenie Polski?
Rozwiń

Koszty Leczenia w wariancie WORLD i SPORT  to pokrycie kosztów leczenia poniesionych za granicą. W Polsce osoby pracujące bądź uczniowie i studenci są ubezpieczeni poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NNW ? Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Rozwiń

Jest to świadczenie, wypłacane za uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacane po zakończonym leczeniu.

Wszystkie cztery  warianty ubezpieczenia Karcie w EURO26 (POLSKA, POLSKA SPORT, WORLD i SPORT) posiadają NNW, różnią się limitem świadczeń.

OC ? Odpowiedzialność Cywilna?
Rozwiń

We wszystkich czterech wariantach Karty EURO26 zawarte jest ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność Cywilna) w życiu prywatnym, przeznaczone na szkody rzeczowe lub osobowe.
Jeżeli nieumyślnie wyrządzisz komuś szkodę to OC zawarte w Karcie EURO26 pokryje wydatki z tym związane. Pamiętaj jednak, że  udział własny przy szkodach OC wynosi 250 EUR.

Podlimit na OC związany z uprawianiem sportów?
Rozwiń

Podlimit OC (Odpowiedzialność Cywilna) na szkody związane z uprawianiem zawodowo i wyczynowo sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, uprawiania sportów amatorskich wynosi 5.000 EUR przy Karcie EURO26 SPORT oraz 10.000 PLN przy Karcie EURO26 POLSKA SPORT.
Podlimit OC dotyczy szkód rzeczowych i osobowych.  Pamiętaj, że udział własny przy szkodach OC wynosi 250 EUR.

Czy ubezpieczenie zawarte w Karcie EURO26 działa też w szkole i na uczelni?
Rozwiń

Tak. Nie ma obowiązku wyrabiania dodatkowej polisy w szkole. Nie płać za ubezpieczenie dwa razy. Gdy szkoła żąda potwierdzenia Twojego ubezpieczenia zawartego w Karcie – wystarczy pokazać certyfikat!

Który wariant ubezpieczenia obejmuje sporty amatorskie
Rozwiń

W ramach Karty WORLD oraz POLSKA obowiązuje ubezpieczenie podczas uprawiania amatorsko wszystkich sportów z wyjątkiem: narciarstwa, snowboardu, surfingu, windsurfingu, kitesurfingu i zajęć teambuildingowych takich jak np. paintball oraz sportów wysokiego ryzyka i ekstremalnych.
Należy pamiętać, że jeśli w ramach uprawianej dyscypliny Ubezpieczony bierze udział w zawodach, treningach i obozach kondycyjnych w ramach klubów sportowych lub czerpie dochód z uprawiania danej dyscypliny sportu, konieczne jest posiadanie Karty w wersji SPORT.

Ratownictwo, akcja poszukiwawcza, transport medyczny?
Rozwiń

W polisie EURO26 SPORT masz zapewnione pokrycie kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawczej. Suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa i akcji ratowniczej wynosi maksymalnie równowartość 5.000 EUR i stanowi podlimit sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Skręcenia, zwichnięcia, zerwania ścięgien?
Rozwiń

Posiadacze Karty EURO26 SPORT oraz EURO26 POLSKA SPORT są objęci ubezpieczeniem w zakresie zwichnięć. W zależności od rodzaju zwichnięcia stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 1,5-20%.

Skręcenia oraz zerwania ścięgien nie są objęte ubezpieczeniem w żadnej wersji Karty EURO26.

Co robić w razie wypadku?
Rozwiń

W razie wypadku lub innego zdarzenia za granicą należy natychmiast zadzwonić do Centrum Alarmowego.

Całodobowe Centrum Alarmowe:

 • tel.   +48 22 575 90 80
 • SMS +48 661 000 017
 • fax   +48 22 575 90 82

Instytucja ta zajmuje się organizacją pomocy medycznej podczas podróży, zabezpieczeniem kosztów leczenia oraz wypłatą świadczeń.

Dodatkowe informacje oraz formularze dotyczące zgłaszania szkody znajdują się w dziale: Dokumenty do pobrania.

Centrum Alarmowe - adres do korespondencji:

 • Inter Partner Assistance Polska S.A.
 • ul. Prosta 68
 • 00-838 Warszawa
Termin zgłoszenia szkody?
Rozwiń

NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) – szkoda musi być zgłoszona na piśmie do AXA w terminie 3 miesięcy od daty zajścia zdarzenia. Po zakończonym leczeniu i rehabilitacji, jednak nie później niż w ciągu 36 miesięcy licząc od daty zdarzenia, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW wraz z  dokumentacją medyczną na adres podany w formularzu.

 

KL (Koszty Leczenia za granicą) – w razie wypadku lub innego zdarzenia za granicą należy natychmiast zadzwonić do Centrum Alarmowego. Niepowiadomienie Centrum Alarmowego o zdarzeniu za granicą skutkować będzie redukcją wypłaty odszkodowania o 40 EUR. Redukcja wypłaty odszkodowania nie będzie miała miejsca w przypadku obiektywnego braku kontaktu z Centralą (utrata przytomności, ciężki wypadek, etc.). Każdorazowo po powrocie do Polski niezależnie od tego czy wcześniej Ubezpieczony kontaktował się z Centrum Alarmowym, jak też w przypadku kiedy z obiektywnych powodów tego nie zrobił, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania druku zgłoszenia szkody i przesłania go wraz z załączonymi oryginalnymi rachunkami i wymaganą dokumentacją drogą korespondencyjną na adres podany w warunkach ubezpieczenia.

 

OC (Odpowiedzialność Cywilna) – każdorazowo po powrocie do Polski niezależnie od tego czy wcześniej Ubezpieczony kontaktował się z Centrum Alarmowym, jak też w przypadku kiedy z obiektywnych powodów tego nie zrobił, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania druku zgłoszenia szkody i przesłania go wraz z załączonymi oryginalnymi rachunkami i wymaganą dokumentacją drogą korespondencyjną na adres podany w warunkach ubezpieczenia.

Czy przysługuje mi świadczenie z powodu śmierci bliskiej osoby lub za urodzenie dziecka?
Rozwiń

Ubezpieczenie zawarte w ramach  Karty EURO26 nie obejmuje świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i śmierci bliskiej osoby.

Kto pokrywa koszty leczenia za granicą?
Rozwiń

Koszty leczenia za granicą pokrywa Ubezpieczyciel. W przypadku nagłego zdarzenia należy skontaktować się niezwłocznie z Centrum Alarmowym: INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.; tel. +48 22 575 90 80; SMS +48 661 000 017; fax +48 22 575 90 82.

 

Centrum Alarmowe czynne jest 7 dni w tygodniu 24 h, obsługa w języku polskim. Instytucja ta zajmuje się organizacją pomocy medycznej podczas podróży, zabezpieczeniem kosztów leczenia oraz wypłatą świadczeń.  Niepowiadomienie Centrum Alarmowego o zdarzeniu za granicą skutkować będzie redukcją wypłaty odszkodowania o 40 EUR. Redukcja wypłaty odszkodowania nie będzie miała miejsca w przypadku obiektywnego braku kontaktu z Centralą (utrata przytomności, ciężki wypadek, etc.).


Jeżeli nie poinformowałeś Centrum Alarmowego, pamiętaj, aby uzyskać od lekarza diagnozę lekarską oraz oryginał rachunku.
 

Studia, praca za granicą, praktyki i staże ? czy jest objęta ubezpieczeniem?
Rozwiń

Tak, Karta w wersji WORLD lub SPORT zapewnia takie ubezpieczenie (naukę, praktyki studenckie, staże, legalną pracę za granicą) przez rok od daty jej wystawienia. Wymagane jest posiadanie zgód i zezwoleń zgodnie z prawem państwa, w którym praca jest wykonywana.
Potwierdzeniem posiadanej polisy jest imienny certyfikat ubezpieczenia, który wystawiamy w wersji polsko-angielskiej. Otrzymasz go wyrabiając Kartę, dostępny jest także na stronie euro26.pl w zakładce "kup on-line" UWAGA! Jeżeli zgubiłeś lub chcesz wydrukować certyfikat i wniosek o wydanie karty EURO26 kliknij w ten link

Czy obcokrajowiec może wyrobić Kartę EURO26?
Rozwiń

Tak, ale w takim przypadku nie działa ubezpieczenie  Kosztów Leczenia (KL) na terytorium kraju stałego pobytu (zameldowania) danej osoby, na terenie Polski (polisa w ogóle nie obejmuje KL w naszym kraju), w USA i Kanadzie. W pozostałych państwach całego świata obcokrajowiec z polską edycją Kartą ma ważną polisę  Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej.

Kiedy mogę skorzystać z wizyty u ortopedy?
Rozwiń

UWAGA!!! Tylko dla Kart EURO26 WORLD lub SPORT wydanych do 31.03.2017

Osoby, które wyrobiły Kartę EURO26 z pakietem ubezpieczeniowym WORLD lub SPORT  mogą skorzystać dwa razy w roku z bezpłatnej  porady lekarza specjalisty ortopedy lub chirurga oraz wykonać jedno RTG kończyny, wyłącznie jeśli  uleglły nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pobytu poza granicami Polski i zgłosiły zdarzenie do Ubezpieczyciela.

Kiedy mogę skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych?
Rozwiń

UWAGA!!! Tylko dla Kart EURO26 WORLD lub SPORT wydanych do 31.03.2017

Osoby, które wyrobiły Kartę EURO26 z pakietem ubezpieczeniowym WORLD lub SPORT mogą skorzystać z 20 zabiegów rehabilitacyjnych wyłącznie jeśli uległy nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pobytu poza granicami Polski i zgłosiły zdarzenie do Ubezpieczyciela.

Czy ubezpieczeniem są objęte również choroby przewlekłe i tropikalne?
Rozwiń

Choroby przewlekłe nie są objęte ubezpieczeniem w Karcie EURO26.

Wyłączenia dotyczące chorób tropikalnych są jedynie w polisie następstw nieszczęśliwych wypadków§ 20 ust.6- nie ma odpowiedzialność Towarzystwa.

Jeśli chodzi o koszty leczenia wynikające z tytułu choroby tropikalnej, warunki nie zawierają w tym zakresie ograniczenia odpowiedzialności.

Czy Karta EURO26 działa w przypadku ataków terrorystycznych?
Rozwiń

Polisa w ramach Karty EURO26 WORLD i SPORT obejmuje ubezpieczeniem nagłe zdarzenia podczas ataków terrorystycznych w krajach, w których nie był wprowadzony stan wojenny lub stan wyjątkowy. Ochrona wygasa z końcem 7. dnia od rozpoczęcia wojny, ataków terroru lub wojny domowej na terytorium kraju, w którym przebywa Ubezpieczony. Ochrona nie działa w przypadku, kiedy podróż odbywa sie do kraju, na terytorium którego już trwa wojna lub wojna domowa.

Czy Karta EURO26 i Karta EYCA to ta sama karta?
Rozwiń

Karta EURO26 i Karta EYCA to dokładnie to samo. Karta EURO26/EYCA może występować pod różnymi nazwami np. „Carnet Joven” w Hiszpanii, bądź „Young Scot” w Szkocji. Najważniejszym elementem identyfikacyjnym Kart jest logo.

Jak otrzymać zniżkę?
Rozwiń

Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki, wejdź w naszą wyszukiwarkę zniżek TUTAJ i przefiltruj wyszukiwanie.

Szukaj również punktów/sklepów z naklejką „Honorujemy Kartę EURO26” - to są miejsca, gdzie otrzymasz zniżkę. O zniżki zawsze warto pytać!

Jeżeli znasz miejsce, gdzie chciałbyś/chciałabyś mieć zniżkę napisz nam na znizki@euro26.org.pl! Chętnie skontaktujemy się z tym punktem!

Gdzie znajdę pełną listę zniżek w Polsce?
Rozwiń

Wszystkie zniżki są umieszczone w wyszukiwarce zniżek TUTAJ . W Polsce jest ich ponad 3000!

Gdzie znajdę pełną listę zniżek w Europie?
Rozwiń

Zniżki za granicą są dostępne na stronie, znajduje się tam wyszukiwarka zniżek TUTAJ. W Europie jest ich ponad 60.000!

W ilu krajach otrzymam zniżki?
Rozwiń

Karta EURO26 honorowana jest w 33 krajach Andorra, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Herzegovina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Włochy, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Macedonia, Malta, Czarnogóra, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Szkocja.

Czy po ukończeniu 26 lat nadal otrzymam zniżki?
Rozwiń

Karta EURO26 wydawana jest do 30 roku życia, ale niektórzy Partnerzy Karty zarówno w Polsce jak i za granicą traktują wiek 26 lat jako górną granicę wieku przyznawania zniżek. W wyszukiwarce zniżek jest uwzględniona taka informacja, więc jeżeli nie masz pewności sprawdź opis zniżki TUTAJ, bądź skontaktuj się z nami na FB lub napisz na znizki@euro26.org.pl.

Czy Karta EURO26 uprawnia do przejazdów ulgowych w publicznych środkach transportu PKP, ZTM, PTM czy ZKM?
Rozwiń

Karta EURO26 nie upoważnia do przejazdów ulgowych w publicznych środkach transportu. W naszej ofercie zniżek znajdziesz licznych przewoźników, którzy oferują zniżki na transport.

Jak otrzymać zniżkę w sklepie internetowym?
Rozwiń

Nasi partnerzy online oferują kody rabatowe, które znajdziesz w opisie zniżki w wyszukiwarce TUTAJ. Czasami wymagane jest podanie numeru Karty EURO26 w polu „uwagi”. Taka informacja również jest zawarta w opisie zniżki.

Nie udzielono mi zniżki, co zrobić?
Rozwiń

Napisz nam o tym koniecznie, najlepiej na znizki@euro26.org.pl, lub na FB, opisz gdzie i kiedy miało miejsce to zdarzenie. Skontaktujemy się z tym Partnerem i ustalimy przyczynę odmowy udzielenia zniżki.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.