Od 25 maja 2018 działamy zgodnie z RODO. Szczegóły TUTAJ

RODO

KARTA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO"), w tym w szczególności art. 13 RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym prawach:

 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Youth Projects Managements Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, al. Generała Józefa Hallera 110/3, 80-420 Gdańsk.

 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a nadto zawartych umów oraz udzielonej zgody.

 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie niezbędności ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy, a także na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora na zlecenie Administratora przetwarzają dane osobowe  w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Podmiotem przetwarzającym podane przez Panią/Pana dane osobowe jest
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu euro26.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
c) Voyager sp. z o.o. – podmiot świadczący obsługę sprzedaży i płatności on-line,
e) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – ubezpieczyciel,
f) Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych – podmiot realizujący program Europejskiej Karty Młodzieżowej na terenie Polski,
g) podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii dostępnej dla Klientów,

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a także przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wcześniej udzielonej zgody osoby, której one dotyczą podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Pan następujące uprawnienia:

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy.

 

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych obywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzane danych osobowych jest Pani/Pan uprawniona/-y do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane .

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.