Правила картки EURO26

що визначає права та обов’язки власників Європейської молодіжної карти EURO26

§1

1. Це Положення визначає правила користування проектом “Європейська молодіжна картка EURO26

2. Проектом Європейської молодіжної карти EURO26 у Польщі керує виключно Фундація молодіжних проектів, зареєстрована Окружним судом Гданськ-Полнок у Гданську, 7-й Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000962092, надалі – Фундація.

3. Проект адресований людям, які є членами Клубу Фундації Молодіжних Проектів, а метою проекту є запропонувати молодим людям пільговий доступ до послуг страхування, транспорту, проживання, відпочинку, спорту, послуг та інших, які сприятимуть розвитку мобільності та покращенню якості умов життя молоді,

4. Клуб Фонду Молодіжних Проєктів працює під егідою Фонду Молодіжних Проєктів.

5. Членам Клубу Фундації молодіжних проектів Фонд видає Картки номіналом 26 євро (далі – Картка), які підтверджують участь (членство) у Клубі. Картка видається строком на один рік і є дійсною протягом цього періоду.

6. Дистриб’ютором Карти EURO26 є ТОВ “Управління молодіжними проектами” з місцезнаходженням у Гданську за адресою: вул. Генерала Юзефа Галлера 110/3. Карту можна також отримати в пунктах розповсюдження третіх осіб, з якими укладено договір про розповсюдження Карти.

7. Права, що випливають з участі у Проекті, надаються лише особам, які є членами Клубу Фундації Молодіжних Проєктів. Картка є підтвердженням членства, і володіння нею особою, яка не є членом Клубу Фундації Молодіжних Проєктів, не дає права на участь у проєкті “Європейська молодіжна картка EURO26”.

§2

1. Власником Картки, виданої Фондом самостійно або у співпраці з іншою особою, може бути фізична особа, яка досягла 5-річного віку та не перевищила 30-річного віку на день вступу до Клубу.

2. Власником студентського квитка EURO26 є особа, зазначена в пп. 1 і є учнем або студентом (включаючи всі типи шкіл і кожну форму навчання).

3. Картку можна отримати в електронному вигляді через додаток “Європейська молодіжна картка”, доступний для пристроїв, що використовують наступні системи: Windows Mobile, Symbian, Android або iOS. Інструкції для завантаження додатку доступні за наступним посиланням: Карта в мобільному додатку YOUTHCARD-Instruction (euro26.pl)

4. За бажанням Держателя Картка EURO26 також може бути доставлена у пластиковій версії за умови сплати додаткового поштового збору дистриб’ютору.

5. Заявку на отримання Європейської молодіжної картки можуть завантажити лише власники, яким виповнилося 13 років.

6.  Для осіб віком від 5 до 16 років необхідною умовою участі в Проекті є згода батьків або законних опікунів.

§3

1. Плата за картку EURO 26 включає членський внесок за членство в Клубі Фундації “Молодіжні проекти” та може включати (залежно від обраного варіанту картки) страховий внесок на користь UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., для карток, застрахованих на умовах групової політики № 2050552309, та суму в залежності від обсягу страхового покриття.

4. Держатель Картки EURO26 протягом строку її дії може подати заяву на отримання іншого варіанту Картки EURO26, зокрема, варіанту, що передбачає страховий захист, або варіанту, що передбачає ширший страховий захист. Держатель не має права відмовитися від існуючої Картки EURO26 та повернути внески, сплачені у зв’язку з її отриманням.

5. У випадку знищення, пошкодження або втрати Картки, виданої в пластиковій версії, Держатель може отримати дублікат Картки безпосередньо у Дистриб’ютора (YPM Sp. z o.o.). Плата за видачу дубліката Картки становить 10 злотих. Термін дії дубліката відповідає терміну дії втраченої або пошкодженої Картки. Власник, для якого було видано дублікат, не має права на жодні додаткові права в рамках страхування або інших пільг, дублікат лише засвідчує продовження цих прав.

§4

1. Власник картки може користуватися знижками або іншими перевагами, описаними в розділі “Пошук знижок” на сайті www.eyca.org, у перелічених там закладах (надавачах знижок).

2. Постачальник знижок може попросити Держателя пред’явити документ, що дозволяє підтвердити особу, яка користується Карткою. Власник картки повинен увімкнути вищезазначену функцію.

3. Використання знижок та пільг, отриманих емітентами Карток в інших країнах, відбувається на умовах, визначених ними та розміщених на відповідних для даної країни веб-сайтах, у пошуковій системі знижок www.eyca.org або шляхом завантаження додатку до Європейської молодіжної картки.

§5

1. У зв’язку з віковими обмеженнями для Користувача Картки, зазначеними в § 2 абз. 1 цих Правил, заяву на отримання Картки можна подати не пізніше, ніж за два дні до досягнення 30-річного віку.

2. Особа, яка подає заявку на отримання Картки через ІТ-систему Дистриб’ютора або в Пункті розповсюдження, подає заяву про членство, сплачує членські внески та, якщо вона застрахована, сплачує страховий внесок.

3. ІТ-система Дистриб’ютора перевіряє правильність даних. Використання персональних даних іншої особи може становити кримінальний злочин, що переслідується за законом.

4. Держатель, який замовив пластикову версію Картки, отримає її поштою у строк, зазначений у розділі 5. Відправлення здійснюється на адресу для листування, вказану в бланку замовлення.

5. Замовник пластикової картки надає компанії Youth Projects Managements Sp. z o. o. з місцезнаходженням у Гданську одноразову довіреність на укладення договору з поштовою компанією про надання послуг від його імені – з метою пересилання через неї придбаних товарів. Вищезгадана довіреність дозволяє мінімізувати ціну поштових послуг (з ПДВ) і жодним чином додатково не стягується з покупця. Винагорода за довіреність була включена в ціну товару у зв’язку з його придбанням. Якщо витрати на доставку покриває YPM Sp. z o. o., вищевказана довіреність не застосовується

6. Пластикова картка відправляється в терміни та на умовах, визначених Poczta Polska S.A. Відправлення здійснюється протягом максимум 7 робочих днів з моменту замовлення.

7. Фундація та Дистриб’ютор не несуть відповідальності за затримки, спричинені діями або бездіяльністю поштових компаній.

8. Якщо відправлення не було доставлено через дії або бездіяльність поштової компанії, нова Картка буде надіслана тільки після отримання підтвердження від поштової компанії про те, що відправлення не було доставлено.

9. Фундація та Дистриб’ютор не несуть відповідальності за недоставку або затримку в доставці, спричинену неправильною або неточною адресою, наданою замовником.

10. Якщо відправлення не було отримано, всі витрати, пов’язані з поверненням відправлення Дистриб’ютору, покриваються за рахунок замовника. Повторна відправка Картки можлива після оплати повернення та повторної відправки відправлення.

11. Претензії щодо недоставки Картки EURO26 слід надсилати Дистриб’ютору протягом 30 днів з дня оформлення замовлення на адресу: kontakt@euro26.pl.

§6

1. Власник Картки у версії без страхування може в будь-який момент відмовитися від членства в Клубі Фундації “Молодіжні проекти”, подавши письмову заяву про відмову від членства до Фундації або Дистриб’ютора. Відмова від членства не дає права на повернення сплачених членських внесків.

2. Власник Картки, який користується страховим захистом, може відмовитися від страхування, подавши письмову заяву про відмову від договору протягом 30 днів з дати отримання Картки. У такому випадку Дистриб’ютор повертає страхову премію стороні, яка відмовляється від договору, за вирахуванням частини комісії, пропорційної періоду, протягом якого страховий захист діяв до подання заяви про відмову від договору, та витрат на обробку заяви.

§7

1. Ці Правила набирають чинності з 1 липня 2023 року і поширюються на Держателів карток, які подали заяви на участь у Проєкті та сплатили внески (залежно від обраної опції) з дати набрання чинності цими Правилами.

2. Для Держателів карток, які подали заяви про приєднання до Проекту та сплатили внески (в залежності від обраного варіанту) до дати набрання чинності цим Положенням, застосовується Положення в його чинній редакції.

3. Це Положення прийнято Правлінням Фонду за погодженням з Дистриб’ютором і може бути змінено. Зміна буде оприлюднена шляхом розміщення на сайті: www.euro26.pl із зазначенням дати набрання чинності зміни до Положення. Зміна до Положення не поширюється на Держателів Карток, які подали заяви на її випуск та здійснили розрахунки до дати набрання чинності зміною до Положення.