Deklaruję przystąpienie do programu Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26  

Wybieram Kartę: Zakup karty SPORT EXTRA + REHA + OC
Składka roczna: 324,00 zł

 Opłata za Kartę powinna wpłynąć na nasz rachunek bankowy przed wybraną datą aktywacji Karty.