Deklaruję przystąpienie do programu Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26  

Wybieram Kartę: SPORT EXTRA + REHA
Składka roczna: 300,00 zł

 Opłata za Kartę powinna wpłynąć na nasz rachunek bankowy przed wybraną datą aktywacji Karty.