Deklaruję przystąpienie do programu Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26  

Wybieram Kartę: WORLD EXTRA + REHA
Składka roczna: 232,00 zł

 Opłata za Kartę powinna wpłynąć na nasz rachunek bankowy przed wybraną datą aktywacji Karty.