Deklaruję przystąpienie do programu Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26  

Wybieram Kartę: WORLD EXTRA
Składka roczna: 215,00 zł

 Opłata za Kartę powinna wpłynąć na nasz rachunek bankowy przed wybraną datą aktywacji Karty.