Deklaruję przystąpienie do programu Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26  

Wybieram Kartę: WORLD
Składka roczna: 183,00 zł

 Opłata za Kartę powinna wpłynąć na nasz rachunek bankowy przed wybraną datą aktywacji Karty.