Cena: 131,00 zł

 • Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy!
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków trwały uszczerbek: 30 000 PLN
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – śmierć: 15 000 PLN
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – inwalidztwo: 30 000 PLN
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – koszty nabycia protez i środków pomocniczych: 2 500 PLN
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – koszty rehabilitacji: brak
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – szkody osobowe: 80 000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – szkody rzeczowe: 40 000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna związana z uprawianiem sportu – szkody osobowe: 10 000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna związana z uprawianiem sportu – szkody rzeczowe: 5 000 PLN
 • Sporty amatorskie letnie i zimowe: narciarstwo, snowboard, surfing, kitesurfing, zajęcia teambuldingowe – tak
 • Treningi, obozy sportowe, sporty zawodowe i wyczynowe, sporty wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne – tak
 • Szczególne Warunki Ubezpieczenia i Informacje o produkcie ubezpieczeniowym