Cena: 240,00 zł

 • Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy!
 • KL+ ASS- Koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance: 60 000 €
 • Koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej za granicą: 8 000 €
 • NNW – Następstwa nieszczęśliwych wypadków: 5 000 €
 • NWI – Następstwa nieszczęśliwych wypadków – inwalidztwo: 5 000 €
 • NWS – Następstwa nieszczęśliwych wypadków – śmierć: 2 500 €
 • NNW: na Polskę i Świat (bez USA i Kanady)
 • OC w życiu prywatnym za granicą – szkody osobowe: 20 000 €
 • OC w życiu prywatnym za granicą – szkody rzeczowe: 10 000 €
 • OC w życiu prywatnym na terenie RP- nie
 • OC SPORT – szkody osobowe: 10 000 €
 • OC SPORT – szkody rzeczowe: 5 000 €
 • Sporty amatorskie, w tym: narciarstwo, snowboard, surfing, kitesurfing, zajęcia teambulding- tak
 • Treningi, obozy sportowe, sporty zawodowe i wyczynowe, sporty wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne – tak
 • Bagaż: 200 €
 • REHA- Rehabilitacja na terenie RP: nie
 • Szczególne Warunki Ubezpieczenia i informacje o produkcie ubezpieczeniowym