240,00 zł

 • Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy!
 • Koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance: 60 000 €
 • Koszty ratownictwa: brak
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków: 5 000 €
 • NNW: na Polskę i Świat (bez USA i Kanady)
 • OC w życiu prywatnym za granicą – szkody osobowe: 20 000 €
 • OC w życiu prywatnym za granicą – szkody rzeczowe: 10 000 €
 • OC w życiu prywatnym na terenie RP- tak
 • OC SPORT – brak
 • Sporty amatorskie, w tym: narciarstwo, snowboard, surfing, kitesurfing, zajęcia teambuilding – brak
 • Sporty wysokiego ryzyka, ekstremalne, zawodowe i wyczynowe – brak
 • Bagaż: 200 €
 • Rehabilitacja: 1 000 zł
 • Szczególne Warunki Ubezpieczenia i informacje o produkcie ubezpieczeniowym