240,00 zł

 • Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy!
 • KL+ASS- Koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance: 60 000 €
 • Koszty ratownictwa: brak
 • NNW- Następstwa nieszczęśliwych wypadków: 5 000 €
 • NWI – Następstwa nieszczęśliwych wypadków – inwalidztwo: 5000
 • NWS – Następstwa nieszczęśliwych wypadków – śmierć: 2 500
 • NNW: na Polskę i Świat (bez USA i Kanady)
 • OC w życiu prywatnym za granicą – szkody osobowe: 20 000 €
 • OC w życiu prywatnym za granicą – szkody rzeczowe: 10 000 €
 • OC w życiu prywatnym na terenie RP- tak
 • OC SPORT – brak
 • Sporty amatorskie, w tym: narciarstwo, snowboard, surfing, kitesurfing, zajęcia teambuilding – brak
 • Sporty wysokiego ryzyka, ekstremalne, zawodowe i wyczynowe – brak
 • Bagaż: 200 €
 • REHA- Rehabilitacja: 1 000 zł
 • Szczególne Warunki Ubezpieczenia i informacje o produkcie ubezpieczeniowym