W razie wypadku, zachorowania lub innego zdarzenia za granicą należy natychmiast skontaktować się z Centrum Alarmowym Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A. pod właściwym numerem:

dla Kart kupionych do 31.01.2023:

  • tel.   +48 22 575 90 80
  • SMS +48 661 000 017

dla Kart kupionych od 01.02.2023:

  • tel.   +48 22 599 91 85
  • SMS +48 661 001 601

Zakres wsparcia udzielanego przez Centrum Alarmowe Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A:

  • wsparcie po kradzieży lub utracie dokumentów (także po zgubieniu/straceniu bagażu)
  • wsparcie podczas wypadku: transport medyczny, skierowanie do placówki medycznej
  • kompleksowa pomoc podczas pobytu w szpitalu: zapewnienie tłumaczenia, transport dla osoby bliskiej i opłacenie jej pobytu
  • kontynuacja zaplanowanej podróży
  • transport ciała w przypadku śmierci ubezpieczonego oraz dopełnienie wszystkich formalności
  • pomoc prawnika.

Jeżeli z ważnych i niezależnych od Ciebie przyczyn np. utraty świadomości po wypadku, nie możesz zgłosić się do Centrum Alarmowego podczas pobytu za granicą, zgłoś problem/roszczenie maksymalnie do 7 dni od daty powrotu do kraju. Aby uniknąć sytuacji, że Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia, których nie zaakceptował – z Centrum Alarmowym powinna się od razu skontaktować bliska Ci osoba, współuczestnik podróży lub opiekun grupy.